• «Paremale ja Alla» lehekülgedel elutseb ka üks (nina)tark koer nimega Boobik.
    Oleks patt tema haistmiselundi ees internetiuks kinni lüüa.